Legalizacja dokumentów oraz apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz we wszystkich Ambasadach - szybki i wygodny sposób załatwienia formalności bez wychodzenia z domu

     

powrót do poprzedniego menu

Legalizacja dokumentów w MSZ:

Jeżeli potrzebujesz dokonać legalizacji swoich dokumentów w MSZ, nie musisz jechać do Warszawy i stać w wielogodzinnych kolejkach nie mając gwarancji, ze zdążysz dokonać wszystkich czynności. Już dzisiaj możesz bez wychodzenia z domu zlecić wykonanie tej czynności nam - nasze biuro codziennie dokonuje legalizacji zawówno swoich własnych tłumaczeń jak i tłumaczeń i innych dokumentów naszych Klientów.

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW - uzyskanie legalizacji polskich dokumentów urzędowych w celu posługiwania się nimi za granicą, jeżeli mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

 Zalegalizowany w MSZ dokument może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa dopiero po dokonaniu dodatkowej legalizacji w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym danego państwa akredytowanym na terytorium RP.  Dokument legalizuje się na wniosek posiadacza dokumentu

Które dokumenty poddaje się legalizacji lub apostille ?

Polskie dokumenty urzędowe, np. akty stanu cywilnego (akty urodzenia, akty zawarcia małżeństwa, akty zgonu), dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, dyplomy, wypisy z rejestrów, wyroki sądowe, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych, oraz dokumenty administracyjne dotyczące bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych.

Legalizacja dokumentów w MSZ odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00

Koszt legalizacji – 26 zł.

Apostille – 60 zł.

Opłata – 100 zł.

     

Kontakt bezpośredni: 0695 50 00 00 lub 22 244 22 05 

e-mail: msz@tlumacz.com.pl - Serdecznie zapraszamy!

 

Całodobowy dyżur zespołu tłumaczy przysięgłych języka angielskiego - tylko 29 zł za stronę - specjalna promocja - zapraszamy! Więcej informacji tutaj.