Język khmerski - tłumaczenia potwierdzone z języka khmerskiego oraz na język khmerski - 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Tłumaczenie potwierdzone to tłumaczenie wykonane zgodnie ze standardami obowiązującymi jak w przypadku tłumaczeń przysięgłych (uwierzytelnionych, poświadczonych) jednak potwierdzenie wierności tłumaczenia dokonane jest przez biuro tłumaczeń pieczęcią oraz podpisem i pieczęcią tłumacza (lub koordynatora tłumaczy danego języka). Tłumaczenia potwierdzone wykonane w Polsce i opatrzone dwujęzyczną pieczęcią (język polski oraz język angielski) są bez problemu honorowane na całym świecie we wszystkich urzędach i instytucjach. Udzielamy pisemnej gwarancji zwrotu kosztów  w przypadku problemów z akceptacją tłumaczenia potwierdzonego.

 

 

Tłumaczenia potwierdzone z języka khmerskiego tylko 99 zł netto za stronę 1125 znaków ze spacjami - terminy realizacji do 48 godzin. Zapraszamy przez całą dobę.

Oferujemy dwa rodzaje potwierdzeń tłumaczenia. Wzór 1 tłumaczenia potwierdzonego przedstawia trzy pieczęcie, które składane są na każdym przetłumaczonym dokumencie. Pięczęć potwierdzająca zgodność tłumaczenia jest dwujęzyczna (język polski oraz język angielski) i wraz z pieczęciem okrągłą biura stanowią potwierdzenie wykonania tłumaczenia przez nasze biuro tłumaczeń oraz przejęcie pełnej odpowiedzialności prawnej za jakość i wierność dokonanego przekładu.

TŁUMACZENIE POTWIERDZONE - WZÓR 1

 

TŁUMACZENIE POTWIERDZONE - WZÓR 2

W przypadku samodzielnego tłumaczenia wystarczy przedstawić w naszym biurze oryginalny dokument (lub jego kopie) wraz z tłumaczeniem. Biuro tłumaczeń następnie dokonuje weryfikacji tłumaczenia i w przypadku pełnej zgodności tłumaczenia z oryginalnym dokumentem (lub jego kopią) potwierdza zgodność tłumaczenia pieczęcią biura określającą tłumaczony język oraz pieczęcią okrągłą (obie pieczęci poniżej). Więcej o usłudze: Procedura potwierdzania tłumaczeń pisemnych

 

NASZA OFERTA SPECJALNA:

Całodobowy dyżur zespołu tłumaczy przysięgłych języka angielskiego - tylko 29 zł za stronę - specjalna promocja - zapraszamy! Więcej informacji tutaj.

 

Procedury związane z zamówieniem tłumaczenia uwierzytelnionego lub potwierdzonego

005 Procedura zamówienia tłumaczenia przez organy administracji publicznej
009 Procedura zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego pisemnego
010 Procedura zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego ustnego
011 Procedura zamówienia niezależnej opinii językowej wydanej przez biegłego
014 Procedura zachowania poufności
017 Procedura poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język obcy
018 Procedura potwierdzania tłumaczeń pisemnych
019 Procedura uwierzytelnienia tłumaczenia zwykłego
020 Procedura legalizacji dokumentów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
021 Procedura legalizacji dokumentów w Ambasadzie
022 Procedura uzyskania apostille na dokumentach
 
Atrakcyjne ceny. Krótkie terminy. Wysoka jakość.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy