Tłumaczenia pisemne | Tłumaczenia symultaniczne | Tłumaczenia przysięgłe | Tłumaczenia techniczne | Tłumaczenia ekspresowe | Zapytanie ofertowe
Strona główna | O nas Pytania i odpowiedzi |  Współpraca Realizacja zamówienia Oferta tłumaczeń |  Cennik naszych usług |  Kontakt

Realizacja zamówienia - warunki współpracy

Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe warunki współpracy podczas realizacji zamówienia na tłumaczenia pisemne lub ustne. Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Typowa strona obliczeniowa tłumaczenia w zależności od jego specyfikacji zawiera odpowiednio 1600  lub 1800 znaków ze spacjami.
Minimalna opłata liczona jest za jedną stronę.
Koszt wykonania danej pracy określany jest każdorazowo po zapoznaniu się z zawartością materiału przeznaczonego do tłumaczenia.
Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został on zamówiony, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia - w przypadku tłumaczeń ustnych rozliczenie następuję za każde 4 godziny pracy tłumacza jednak w szczególnych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu z danym tłumaczem możemy odstąpić od tej zasady - np. w przypadku gdy tłumaczenie trwać będzie pół godziny.
Korzystanie w jakikolwiek sposób z tłumaczenia wykonanego przez naszą firmę przed dokonaniem zapłaty - w tym przekazanie lub udostępnienie tłumaczenia osobom trzecim - jest uważane za przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.
Cena tłumaczenia pisemnego ekspresowego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji.
Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Klienta bezpośrednio po zapłaceniu przez niego pełnej kwoty należności na podstawie faktury wystawionej przez Biuro
Biuro zobowiązuje się do traktowania wszelkich treści zawartych w tekstach zleconych do tłumaczenia jako poufnych i nie udostępniania ich w żaden sposób osobom trzecim.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Współpracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Z powodu dużego stopnia skomplikowania ludzkiego języka i możliwości istnienia wielu różnych tłumaczeń poszczególnych słów i fraz,  Ogólnopolskie Ekspresowe Biuro Tłumaczeń zaleca sprawdzenie otrzymanego tekstu tłumaczenia w dostępnych Klientowi źródłach.
Wszelkie prawa do tekstu źródłowego, informacji, znaków handlowych, wiedzy należały i należą do Klienta. Klient akceptuje fakt, że Ogólnopolskie Ekspresowe Biuro Tłumaczeń  staje się wyłącznym właścicielem praw do metodologii, informacji, oprogramowania i baz danych użytych do wykonania tłumaczenia tekstu źródłowego, również do metodologii, udoskonaleń, wiedzy i baz danych stworzonych podczas wykonywania przez  Ogólnopolskie Ekspresowe Biuro Tłumaczeń tłumaczenia tekstu źródłowego.
Reklamacje związane z żądaniem upustu cenowego muszą być zgłoszone w formie pisemnej z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień w ciągu trzech dni roboczych od daty wykonania tłumaczenia przez nasza firmę.
Maksymalna odpowiedzialność Ogólnopolskiego Ekspresowego Biura Tłumaczeń ograniczona jest do kwoty, jaką Klient zapłacił za wykonane przez naszą firmę usługi lub, która została wyszczególniona w zaakceptowanej przez Klienta ofercie.
Jeśli wyegzekwowanie zapłaty od Klienta za wykonane usługi będzie wymagało od nas zaangażowania firm prawniczych, agencji windykacyjnych lub innych, Klient zgadza się ponieść pełne koszty i prowizje naliczone przez w/w firmy i agencje.

Wszystkie rozmowy telefoniczne są rejestrowane.

 


 
Copyrights 2007 - Europejskie Biuro Tłumaczeń - Proximuss Polska - Ogólnopolskie Ekspresowe Biuro Tłumaczeń