25 -05 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

               2500/2013/POR
ANNA KALINOWSKA - "CONTEXTO"
25/05/2013 13:00 CET                       37                   45 PLN/s                         NORWESKI             POLSKI