Rozliczenia z podwykonawcami / tłumaczami

     

powrót do poprzedniego menu

Istnieją trzy możliwości rozliczenia z tłumaczem

 

1) FAKTURA VAT - po wykonaniu zlecenia tłumacz przesyła fakturę na adres naszego biura głównego w Warszawie wraz ze specyfikacją lub numerem projektu. Biuro przesyła fakturę do Koordynatora Projektu. Koordynator Projektu, po uprzedniej akceptacji faktury, przesyła ją do Działu Księgowego. Dział Księgowy wprowadza płatność do systemu z datą efektywną 30 dni od daty wystawienia faktury.

2) UMOWA O DZIEŁO - po wykonaniu zlecenia tłumacz wypełnia formularz danych osobowych niezbędnych do wystawienia umowy o dzieło i przesyła go do koordynatora danego projektu. Koordynator Projektu, po uprzedniej akceptacji specyfikacji, przesyła prośbę do Działu Księgowego o wystawienie umowy o dzieło i przesłanie pocztą tradycyjną na adres podany przez tłumacza celem jej podpisania i odesłania.

3) RACHUNEK - po wykonaniu zlecenia tłumacz przesyła rachunek na adres naszego biura głównego w Warszawie wraz ze specyfikacją lub numerem projektu. Biuro przesyła fakturę do Koordynatora Projektu. Koordynator Projektu, po uprzedniej akceptacji faktury, przesyła ją do Działu Księgowego. Dział Księgowy wprowadza płatność do systemu z datą efektywną 30 dni od daty wystawienia rachunku.

Adres e-mail do Działu Księgowego: money@tlumacz.com.pl

 

       

Procedury związane ze współpracą z tłumaczami - ważne informacje

014 Procedura zachowania poufności
016 Procedura przeniesienia praw autorskich
026 Procedura współpracy i rozliczeń z podwykonawcami
027 Procedura dopisania nierzetelnego płatnika lub dłużnika na czarną listę
028 Procedura wystawienia elektronicznego potwierdzenia zamówienia tłumaczenia
029 Procedura usunięcia nierzetelnego płatnika lub dłużnika z czarnej listy