Zasady współpracy - procedura wspólnej realizacji projektu - wskazówki dla tłumaczy dotyczące realizacji projektów tłumaczeniowych

     

powrót do poprzedniego menu

Przed rozpoczęciem współpracy z naszym biurem prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i wskazówkami dotyczącymi realizacji projektów tłumaczeniowych  

 

WSKAZÓWKA nr 1. Termin realizacji. Po akceptacji warunków cenowych i terminu realizacji, w momencie rozpoczęcia tłumaczenia określamy czas, jaki potrzebujemy na wykonanie danego tłumaczenia. Następnie określamy "godzinę krytyczną" - tj połowę zakładanego czasu przeznaczonego na tłumaczenie. Jeśli np. jest godzina 10:00, a zakładamy, że skończymy tłumaczenie o godzinie 18:00 to nasza godzina krytyczna to godzina 14:00. O tej godzinie sprawdzamy, czy dokonaliśmy już 50% tłumaczenia. Jeśli stwierdzimy, że doznaliśmy opóźnienia, wówczas niezwłocznie o tym fakcie należy poinformować Koordynatora Projektu telefonicznie, a w przypadku niemożności kontaktu telefonicznego, drogą elektroniczną na adres e-mail Koordynatora Projektu oraz do wiadomości Sekcji Interwencyjnej na adres ekspres@tlumacz.com.pl.

WAŻNE! Czasami nie jesteśmy w stanie dokładnie określić czasu realizacji. W procesie tłumaczenia często pojawiają się fragmenty, które wymagają dodatkowych konsultacji, a co za tym idzie, dodatkowego czasu. Rozumiemy to doskonale i dlatego od godziny krytycznej do godziny określonej jako termin realizacji projektu jesteśmy do Twojej dyspozycji i wspólnie możemy rozwiązać każdą sytuacje kryzysową. Przestrzeganie tej procedury uchroni nas wszystkich przed stresującymi sytuacjami kryzysowi, kiedy termin realizacji projektu jest zagrożony.

Zastrzegamy sobie prawo żądania przesłania nam 50% wykonanej pracy od momentu godziny krytycznej tj. w połowie terminu realizacji danego projektu. W przypadku braku kontaktu z tłumaczem (telefon, e-mail) zastrzegamy sobie prawo do rekrutacji nowych tłumaczy do projektu w celu wykonania projektu tłumaczeniowego na czas.

 

WSKAZÓWKA nr 2. Taryfy - weryfikacja i korekta. Wszystkie tłumaczenia pisemne w naszym biurze realizowane są w trzech różnych taryfach. Tłumaczenie podstawowe, tłumaczenie podstawowe z korektą oraz tłumaczenie podstawowe z korektą oraz weryfikacją native speakera. Jeśli nie poinformowaliśmy o innej taryfie to zlecone tłumaczenie jest tłumaczeniem podstawowym, które zostanie bezpośrednio przesłane Klientowi - bez dodatkowej weryfikacji naszego biura lub native speakera. W związku z powyższym przed odesłaniem tłumaczenia do naszego biura należy tłumaczenie sprawdzić raz jeszcze, a najlepiej przeczytać całość lub porposić o to osobę trzecią (o ile tłumaczenie nie zostało nam zlecone w trybie procedury o zachowaniu poufności). Analiza tekstu przy użyciu narzędzia Auto Korekty w MS Word jest fundamentalnym wymaganiem dotyczącym procesu zapewnienia jakości.

 
WSKAZÓWKA nr 3. Odpowiedzialność

W przypadku opóźnienia terminu realizacji projektu z nieuzasadnionej winy tłumacza, zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczenia w wysokości poniesionych strat. Przestrzeganie Wskazówki nr 1 uchroni nas wszystkich przed konsenkwencjami nieterminowej realizacji projektu. Nasze biuro wykonuje wiele tłumaczeń niezbędnych dla Rad Nadzorczych, Zarządów Spółek, Konferencji lub innych dynamicznych wydarzeń wymagających dostarczenia tłumaczenia w terminie.

 
WSKAZÓWKA 4. Poufność

Wszystkie przesłane materiały mają charakter poufny. Po opłaceniu faktury / rachunku / umowy o dzieło przez nasze biuro wszelkie materiały, pliki oraz ogólnie pojęte Informacje i Dane należy usunąć z komputera, a wszelkie wydrukowane kopie skutecznie zniszczyć.

 
WSKAZÓWKA 5. Siła wyższa
W przypadku wystąpienia siły wyższej (określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takiego, nad którym człowiek nie panuje, należy niezwłocznie skontaktować się z Koordynatorem Projektu lub dowolnym naszym biurem.
 

   

Procedury związane ze współpracą z tłumaczami - ważne informacje

014 Procedura zachowania poufności
016 Procedura przeniesienia praw autorskich
026 Procedura współpracy i rozliczeń z podwykonawcami
027 Procedura dopisania nierzetelnego płatnika lub dłużnika na czarną listę
028 Procedura wystawienia elektronicznego potwierdzenia zamówienia tłumaczenia
029 Procedura usunięcia nierzetelnego płatnika lub dłużnika z czarnej listy