Ձեզ անհրաժեշտ է գրավոր կամ բանավոր թարգմանությու՞ն։ Ուղարկեք նյութը կամ հարցումը հետևյալ հասցեով․ info@e-ling.eu , և մենք կկապվենք ձեզ հետ 60 րոպեյվա ընթացքում, երկուշաբթիից ուրբաթ։ Մենք աշխատում ենք շաբաթական 7 օր, 24 ժամ։ Հրատապ դեպքերում զանգահարեք +48 609 999 999 հեռախոսահամարով (անգլերեն)։ .

source/lang/messages/hy.php
from language:  to language:

time limit for completion :

  •  

European Translation Agency - PROXIMUSS -  e-mail: info@e-ling.eu - 24h.

: