Бид өдөрт 24 цагийн турш бүх төрлийн орчуулгын хүсэлтийг хүлээн авдаг. Бид орчуулгын ажлын хувьд цаг бол мөнгө гэдгийг маш сайн ухамсарладаг. .

source/lang/messages/mn.php
from language:  to language:

time limit for completion :

  •  

European Translation Agency - PROXIMUSS -  e-mail: info@e-ling.eu - 24h.

: