Ne pranojmë të gjitha llojet e projekteve të përkthimit 24 orë në 24. Ne jemi të vetëdijshëm se koha është flori dhe kjo vlen edhe kur bëhet fjalë për përkthimin..

source/lang/messages/sq.php
from language:  to language:

time limit for completion :

  •  

European Translation Agency - PROXIMUSS -  e-mail: info@e-ling.eu - 24h.

: