Procedury operacyjne EBT

 • 003 Procedura zamówienia tłumaczenia ustnego symultanicznego

  Numer procedury

  003

  Data wejścia w życie:

  7 czerwca 2013 roku

  Ostatnia aktualizacja:

  2 września 2018 roku

  Dotyczy:

  klienci korporacyjni

  Rodzaj usługi:

  tłumaczenie ustne / wynajem sprzętu

  Wystawca:

  Dział Obsługi Klienta

 • Nasze biuro oferuje tłumaczenia ustne w niemal wszystkich językach świata. W przypadku zainteresowania złożeniem zamówienia na tłumaczenie ustne prosimy o postępowanie zgodnie z poniższym schematem:


  ETAP 1 - DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW ORAZ PODSTAWOWYCH INFORMACJI O PROJEKCIE

  1. W pierwszym zapytaniu dotyczącym usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego (lub konsekutywnego) prosimy o następujące informacje:

- datę oraz miejscowość oraz czas trwania tłumaczenia
- tryb tłumaczenia: (symultaniczny lub konsekutywny)
- ilość uczestników: (w przypadku tłumaczeń kabinowych)
- informacje o dostępności materiałów pomocniczych dla tłumacza
- wszelkie dodatkowe informacje, życzenia Klienta oraz wymagania
- informacje o obowiązującym stroju
- informacje dotyczącą sprzętu konferencyjnego

Prosimy również o dołączenie wszelkich niezbędnych informacji o wymaganej terminologii oraz, w miarę możliwości, wszelkie inne dodatkowe materiały pomocnicze, jakie mogą okazać się pomocne podczas tłumaczenia.

W przypadku nagłych projektów lub sytuacji nadzwyczajnych uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny - szczegółowe informacje kontaktowe tutaj


ETAP 2 - WYCENA

Po otrzymaniu zapytania niezwłocznie skontaktujemy się elektronicznie lub telefonicznie w celu przedstawienia najlepszej oferty. Kontakt z naszej strony winien nastąpić w ciągu 120 minut od momentu otrzymania materiału w dni robocze oraz w ciągu 24 godzin w dni wolne od pracy (dni świąteczne) w przypadku zapytań o tłumaczenia symultaniczne oraz do 24 godzin we wszystkie dni tygodnia w przypadku zapytań dotyczących wynajmu sprzętu konferencyjnego.

UWAGA! W przypadku trybu ekspresowego wymagającego niezwłocznego rozpoczęcia tłumaczenia uprzejmie prosimy o kontakt z czerwonym telefonem naszego biura pod numerem 0609 99 99 99


ETAP 3 - AKCEPTACJA WARUNKÓW ORAZ PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

W razie akceptacji przedstawionej przez nas oferty rozpoczynamy proces organizacji tłumaczenia symultanicznego (lub konsekutywnego). Za potwierdzenie wykonania tłumaczenia uznajemy stosowną informację wysłaną przez Klienta ze służbowego adresu elektronicznego danej firmy wraz z podaniem pełnych danych fakturowych firmy. W szczególnych przypadkach możemy prosić o dokonanie przedpłaty lub wpłatę zaliczki (duże projekty).

Płatność za tłumaczenie dokonywana jest na podstawie wystawionej faktury z 7, 14 lub 30 dniowym terminem płatności - w zależności od rodzaju zawartej umowy i wspólnych postanowień. Fakturę wysyłamy elektronicznie w postaci pliku PDF z prośbą o wydrukowanie i przekazanie do Działu Księgowego. Na życzenie Klienta możemy również przesłać wystawioną fakturę pocztą tradycyjną.

UWAGA! Wszystkie podane ceny na stronie internetowej wyrażone są w wartości netto. Do cen tych należy doliczyć podatek VAT (23%). Nie wykonujemy tłumaczeń w tak zwanym trybie "bez faktury".


ETAP 4 - REALIZACJA PROJEKTU

Każde tłumaczenie symultaniczne wymaga dokladnego przygotowania. Na tym etapie ustalamy wszystkie szczegóły i analizujemy materiały pomocnicze. Jeżeli tłumaczenie odbywa się w kabinie i trwa powyżej 30 minut wówczas, zgodnie z procedurą, tłumaczenie obsługiwane jest przez dwóch tłumaczy zmieniających się co 30 minut.


ETAP 5 - ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Po zakończonym tłumaczeniu wszystkie przesłane materiały w postaci wydrukowanych tesktów zostają odesłane Klientowi lub zniszczone. Nie archwizujemy zleceń i w momencie otrzymania zapłaty za tłumaczenie, w miarę możliwości, usuwamy wszelkie przesłane przez klienta materiały.

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy