Pliki do pobrania

  Klienci   KARTA ZAMÓWIENIA TŁUMACZENIA DOC PDF
      REFERENCJE - PROŚBA O WYSTAWIENIE DOC PDF
      UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI DOC PDF
   
  • Podwykonawcy   KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DOC PDF
      PRAWA AUTORSKIE - PRZENIESIENIE DOC PDF
      UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI DOC PDF
      UMOWA NA SZKOLENIE JĘZYKOWE DOC PDF
      UMOWA TŁUMACZENIE USTNE DOC PDF
      UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE DOC PDF
   
  Pracownicy   ZAMÓWIENIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO DOC PDF
      ZAMÓWIENIE TŁUMACZENIA USTNEGO DOC PDF
      KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - ETAT DOC PDF
      KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - PRACOWNIK DOC PDF
      REFERENCJE - WZÓR DOC PDF
   
  • Windykacja   PRZYPOMNIENIE O ZAPŁACIE DOC PDF
      WEZWANIE DO UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI DOC PDF
      OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY DOC PDF