Procedury operacyjne EBT

 • 005 Procedura zamówienia tłumaczenia przez organy administracji publicznej

  Numer procedury

  005

  Data wejścia w życie:

  7 czerwca 2013 roku

  Ostatnia aktualizacja:

  2 września 2018 roku

  Dotyczy:

  organy administracji publicznej

  Rodzaj usługi:

  tłumaczenia pisemne oraz ustne

  Wystawca:

  Dział Obslugi Klienta

 • Nasze biuro świadczy usługi tłumaczeniowe dla organów administracji publicznej w trzech trybach zamówienia:

  a) w trybie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego - dotyczy tylko tłumaczeń pisemnych uwierzytelnionych z lub na język angielski (tylko!)

  b) w trybie zwykłego zamówienia tłumaczenia ustnego lub pisemnego dowolnego języka

  c) w trybie nadzwyczajnym uproszczonym (w sytuacji np. nagłej potrzeby przyjazdu tłumacza na miejsce zdarzenia / przesłuchania / rozprawy lub innej czynności z udziałem Prokuratora lub Policji.


  ETAP 1 - DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW

  1. Dokumenty przeznaczone do tłumaczenia przesyłamy:

  a) pocztą tradycyjną na adres: Europejskie Biuro Tłumaczeń PROXIMUSS, ul. Tamka 40, 00-355 Warszawa (w razie konieczności uprzejmie proszę ) - w przypadku wysłania pocztą tradycyjną prosimy o zaczekanie na nasz kontakt telefoniczny, który powinien nastąpić w ciągu 72 godzin, lub;

  b) faksem na ogólnopolski numer faksowy 22 244 22 07 (dodatkowo prosimy dopisać kontaktowy numer telefonu, imię i nazwisko osoby kontaktowej (lub odpowiedzialnej za projekt)) lub;

  c) drogą elektroniczną na adres info@tlumacz.com.pl

  2. W przypadku tłumaczeń ustnych prosimy o przesłanie zapytania ofertowego dowolną formą komunikacji wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tłumaczenia


  ETAP 2 - WYCENA I POTWIERDZENIE REALIZACJI

  A) TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE (poświadczone, uwierzytelnione) - po otrzymaniu materiałów przystępujemy do ich realizacji w ciągu 24 godzin, wszelkie przesłane materiały są automatycznie potwierdzone i mogą być uznawane za doręczone i potwierdzone.

  B) TŁUMACZENIA POTWIERDZONE oraz PISEMNE ZWYKŁE - po otrzymaniu materiałów przesyłamy drogą faksową potwierdzenie otrzymania dokumentów i gotowości wykonania tłumaczenia (stawka za stronę + termin realizacji) wraz z prośbą o potwierdzenie przedstawionych warunków cenowych.

  Kontakt z naszej strony winien nastąpić w ciągu 120 minut od momentu otrzymania dokumentów w formie elektronicznej oraz do 24 godzin w przypadku dokumentów przesłanych na adres stacjonarny biura.

  W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych pisemnych z i na angielski zamawianych przez sądy i prokuratury w trybie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, prosimy również o przesłanie drogą faksową powołania. W miarę możliwości prosimy nie umieszczać w powołaniu tłumacza z imienia i nazwiska, gdyż zlecenie będzie realizował pierwszy wolny tłumacz przysięgły języka angielskiego lub tłumacz stricte specjalizujący się w tematyce / specjalizacji danego dokumentu. Proponujemy i prosimy o wpisanie formułki: tłumacz przysięgły języka angielskiego zatrudniony w Biurze Tłumaczeń "Proximuss".

  W przypadku tłumaczeń potwierdzonych - prosimy o postępowanie zgodnie z procedurą powyżej (tłumaczenia uwierzytelnione pisemne z i na angielski) natomiast prosimy o wpisanie powołanego zgodnie z następującym zapisem: "tłumacz języka _____ z Biura Tłumaczeń "Proximuss".


  ETAP 3 - REALIZACJA TŁUMACZENIA ORAZ PŁATNOŚĆ

  Po dokonanym potwierdzeniu zamówienia tłumaczenie zostaje przesłane do realizacji przez pierwszego wolnego tłumacza danego języka lub pierwszego wolnego tłumacza danej specjalizacji lub tłumacza najbliżej zamieszkującego (w przypadku tłumaczeń ustnych).

  W przypadku tłumaczeń potwierdzonych, tłumaczenie spinane jest razem z wydrukiem lub kopią oryginalnych dokumentów oraz dodatkowo ostemplowane.

  Po zakończonym tłumaczeniu wystawiamy fakturę VAT, którą wysyłamy (wraz z tłumaczeniem) na adres podany w zamówieniu lub w powołaniu oraz na nazwisko osoby zamawiającej lub powołującej.


  ETAP 4 - ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

  Po zakończonym tłumaczeniu wszystkie przesłane materiały (dokumenty oryginalne, kopie oraz wydruki faksowe) zostają odesłane. Nie archwizujemy zleceń od organów administracji publicznej oraz usuwamy wszelkie przesłane materiały. W przypadku ponownego tłumaczenia takiego samego lub podobnego tekstu prosimy o załączenie również starszej lub podobnej wersji tłumaczenia..

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy