Procedury operacyjne EBT

 • 009 Procedura zamówienia pisemnego tłumaczenia przysięgłego (inaczej: uwierzytelnionego, poświadczonego)

  Numer procedury

  009

  Data wejścia w życie:

  7 czerwca 2013 roku

  Ostatnia aktualizacja:

  2 września 2018 roku

  Dotyczy:

  wszyscy Klienci

  Rodzaj usługi:

  tłumaczenia przysiegłe (inaczej: poświadczone, uwierzytelnione)

  Wystawca:

  Dział Obslugi Klienta

 • ETAP 1 - DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW

  1. Dokumenty przeznaczone do tłumaczenia przesyłamy:

  a) drogą elektroniczną na adres info@tlumacz.com.pl lub;

  b) faksem pod ogólnopolski numer faksowy 22 244 22 07 (dodatkowo prosimy dopisać kontaktowy numer telefonu oraz możliwie adres na który mamy odesłać tłumaczenie) lub;

  c) pocztą tradycyjną na adres: Europejskie Biuro Tłumaczeń PROXIMUSS, ul. Tamka 40, 00-355 Warszawa (kontakt telefoniczny: 693 333 333) - w przypadku wysłania pocztą tradycyjną prosimy o oczekiwanie na nasz kontakt telefoniczny, który powinien nastąpić w ciągu 120 minut od momentu otrzymania materiałów / plików.

 • d) doręczamy osobiście do najbliższego biura / regionalnego przedstawiciela / tłumacza.

  Prosimy również o dołączenie wszelkich niezbędnych informacji o wymaganej terminologii oraz, w miarę możliwości, wszelkie inne dodatkowe materiały pomocnicze, jakie mogą okazać się pomocne podczas tłumaczenia.

 • UWAGA! Prosimy o zwrócenie uwagi, aby przesłane pliki nie były zbyt duże (maksymalny rozmiar dla jednej strony to 2 MB) a w przypadku faksu prosimy o maksymalne możliwe "dociśnięcie" dokumenty do matrycy kopiującej.

  ETAP 2 - WYCENA

  Po otrzymaniu plików niezwłocznie skontaktujemy się elektronicznie lub telefonicznie w celu przedstawienia najlepszej oferty i najkrótszego terminu realizacji. Kontakt z naszej strony winien nastąpić w ciągu 60 minut od momentu otrzymania materiału w dni robocze oraz w ciągu 24 godzin w dni wolne od pracy (dni świąteczne).

  “Nie otrzymałeś oferty w ciągu 120 minut w dni robocze lub 24h w dni wolne od pracy? Prosimy poinformuj nas o tym! Otrzymasz dodatkowo 10% rabatu! E-mail: szef@tlumacz.com.pl

 • ETAP 3 - AKCEPTACJA WARUNKÓW I PŁATNOŚĆ

  W razie akceptacji przedstawionej przez nas oferty

  a) w przypadku dokonania płatności elektronicznej - Koordynator Projektu wystawia fakturę VAT w systemie elektronicznym i przesyła ją do Klienta drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Klient dokonuje płatności i przesyła potwierdzenie wpłaty.

  b) w przypadku płatności przy odbiorze za pobraniem lub w przypadku odroczonej płatności (Klienci korporacyjni) - Koordynator Projektu wystawia fakturę VAT i dołacza ją do tłumaczenia, które zostanie wysłane pocztą tradycyjną.

  ETAP 5 - ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

  Po zakończonym tłumaczeniu wszystkie przesłane materiały zostają odesłane Klientowi. Nie archwizujemy zleceń i w momencie otrzymania zapłaty za tłumaczenie, w miarę możliwości, usuwamy wszelkie przesłane przez klienta materiały. W przypadku ponownego tłumaczenia takiego samego lub podobnego tekstu prosimy o załączenie również starszej lub podobnej wersji tłumaczenia.

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy