Procedury operacyjne EBT

 • 011 Procedura zamówienia niezależnej opinii językowej wydanej przez biegłego

  Numer procedury

  011

  Data wejścia w życie:

  7 czerwca 2013 roku

  Ostatnia aktualizacja:

  2 września 2018 roku

  Dotyczy:

  wszyscy Klienci

  Rodzaj usługi:

  tłumaczenia pisemne

  Wystawca:

  Dział Obslugi Klienta

 • W przypadku zainteresowania usługą niezależnej i obiektywnej oceny językowej dowolnego przekładu uprzejmie prosimy o przesłanie materiału w formie elektronicznej na nasz adres główny podany w zakładce Kontakt.

  WAŻNE! OFERUJEMY KILKA WARIANTÓW OPINII JĘZYKOWYCH

  a) WERYFIKACJA I OCENA TŁUMACZENIA PRZEZ LOSOWO WYBRANEGO POLSKIEGO TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO DANEGO JĘZYKA (lub innego tłumacza w przypadku braku tłumacza przysięgłego danego języka, np. tajskiego) - weryfikacji dokonuje polski tłumacz oraz dołącza krótką ocenę tekstu. Wszelkie naniesione zmiany widoczne są w dokumencie w trybie "track-change".

  b) WERYFIKACJA I OCENA TŁUMACZENIA PRZEZ LOSOWO WYBRANEGO NATIVE SPEAKERA DANEGO JĘZYKA - weryfikacji dokonuje native speaker danego języka oraz dołączamy krótką ocenę tekstu w języku polskim. Wszelkie naniesione zmiany widoczne są w dokumencie w trybie "track-change".

  c) WERYFIKACJA TŁUMACZENIA AUDIOWIZUALNEGO - weryfikacji dokonuje polski tłumacz przysięgły lub native speaker danego języka oraz dołączamy krótką ocenę tłumaczenia przesłanego materiału audio-wizualnego.

  Prosimy o wyraźne zaznaczenie w zapytaniu ofertowym, którym wariantem usługi jesteście Państwo zainteresowani.

  Po otrzymaniu zapytania niezwłocznie skontaktujemy się elektronicznie lub telefonicznie w celu przedstawienia najlepszej oferty. Kontakt z naszej strony winien nastąpić w ciągu 120 minut od momentu zapytania w dni robocze oraz w ciągu 24 godzin w dni wolne od pracy (dni świąteczne).

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy