Procedury operacyjne EBT

 • 013 Procedura zamówienia tłumaczenia z taśmy

  Numer procedury

  013

  Data wejścia w życie:

  7 czerwca 2013 roku

  Ostatnia aktualizacja:

  2 września 2018 roku

  Dotyczy:

  wszyscy Klienci

  Rodzaj usługi:

  tłumaczenia z taśmy (ustne)

  Wystawca:

  Dział Obslugi Klienta

 • Nasze biuro wykonuje tłumaczenia uwierzytelnione (poświadczone) oraz potwierdzone we wszystkich językach świata. Zlecenia pilne i ekspresowe - więcej informacji tutaj.

  ETAP 1 - ZAPYTANIE OFERTOWE

  W przypadku zainteresowania usługą tłumaczenia z taśmy (audio-wizualnego) uprzejmie prosimy o przesłanie materiału (plików) lub linków do stosownych plików w formie elektronicznej na nasz adres główny podany w zakładce Kontakt.

  UWAGA! W przypadku plików większych niż 50 MB prosimy o skorzystanie z dowolnego bezpłatnego serwisu służącego do przesyłania dużych plików, np. YouSendit lub weTransfer.

  WAŻNE! OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE WARIANTY USŁUGI

  a) ZAPIS TŁUMACZENIA BEZ TIMELINE'U - zapisujemy tłumaczenie w języku końcowym zgodnie z nagraniem bez zaznaczania czasu, w którym dane zdanie zostało wypowiedziane.

  b) ZAPIS TŁUMACZENIA WRAZ Z TIMELINE'M - zapisujemy tłumaczenie w języku końcowym zgodnie z nagraniem oraz dodatkowo zapisujemy czas, w którym dane zdanie zostało wypowiedziane z dokładnością co do sekundy.

  c) ZAPIS JĘZYKA ŹRÓDŁOWEGO I DOCELOWEGO - zapisujemy tłumaczenie w języku końcowym zgodnie z nagraniem oraz dodatkowo przepisujemy tekst źródłowy. Klient otrzymuje dwa pliki z zapisem wypowiedzi w języku polskim i języku obcym

  d) INFORMACJA OGÓLNA - SKRÓT NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI - jeżeli Klient zainteresowany jest jedynie najważniejszymi informacjami lub konkretną odpowiedzią na dane pytanie wówczas tłumacz przesłuchuje dany tekst i udziela pisemnych odpowiedzi na zadane pytania lub dokonuje streszczenia i przekazuje je w formie pisemnej.

  Prosimy o wyraźne zaznaczenie w zapytaniu ofertowym, którym wariantem usługi jesteście Państwo zainteresowani.

  Po otrzymaniu zapytania niezwłocznie skontaktujemy się elektronicznie lub telefonicznie w celu przedstawienia najlepszej oferty. Kontakt z naszej strony winien nastąpić w ciągu 120 minut od momentu zapytania w dni robocze oraz w ciągu 24 godzin w dni wolne od pracy (dni świąteczne).

  ETAP 2 - WYCENA I POTWIERDZENIE REALIZACJI

  Po otrzymaniu zapytania niezwłocznie skontaktujemy się elektronicznie lub telefonicznie w celu przedstawiania najlepszej oferty. Kontakt z naszej strony winien nastąpić w ciągu 60 minut od momentu zapytania w dni robocze oraz w ciągu 24 godzin w dni wolne od pracy (dni świąteczne).

  ETAP 3 - REALIZACJA ZLECENIA ORAZ PŁATNOŚĆ

  W razie akceptacji przedstawionej przez nas oferty:

  a) w przypadku płatności z góry - Koordynator Projektu wystawia fakturę VAT w systemie elektronicznym i przesyła ją do Klienta drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Klient dokonuje płatności i przesyła potwierdzenie wpłaty.

  b) w przypadku odroczonej płatności - Koordynator Projektu wystawia fakturę VAT w systemie elektronicznym i przesyła ją do Klienta drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Klient dokonuje płatności w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury.

  UWAGA! Dla wszystkich firm oferujemy atrakcyjny 14 dniowy termin płatności. W przypadku osób indywidualnych prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy