Procedury operacyjne EBT

 • 019 Procedura uwierzytelnienia tłumaczenia zwykłego
  Numer procedury
  019
  Data wejścia w życie:
  7 czerwca 2013 roku
  Ostatnia aktualizacja:
  2 września 2018 roku
  Dotyczy:
  wszyscy Klienci
  Rodzaj usługi:
  tłumaczenia przysięgłe (poświadczone, uwierzytelnione)
  Wystawca:
  Dział Obsługi Klienta

 • Szanowni Państwo,

  oferujemy usługę poświadczania tłumaczeń pisemnych wykonanych przez inną osobę. Poświadczenia takiego dokonuje właściwy tłumacz przysięgły w naszym biurze. Stawka za poświadczenie wynosi wówczas 50% stawki podstawowej jak za tłumaczenie pisemne. Powyższa kwota dotyczy samej czynności poświadczenia.

  Jeśli jednak przesłane tłumaczenie nie będzie wierne lub też będzie zawierać błędy w przekładzie, wówczas niezbędne będzie dodanie usługi Korekty, która wynosi 50% stawki podstawowej jak za tłumaczenie pisemne.

  Prosimy o przesłanie w formie elektronicznej dokumentu źródłowego oraz tłumaczenia tego dokumentu.

  UWAGA! Tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione, poświadczone) musi zawierać opisy pieczęci (np. pieczęć okrągła koloru niebieskiego z napisem XXX w otoku) oraz wszelkich innych specyficznych cechach danego dokumentu takich jak podpisy odręczne, informacje o znakach wodnych i innych zabezpieczeniach. Jeśli pragniecie Państwo sami dokonać takiego tłumaczenia prosimy pamiętać o umieszczeniu w dokumencie końcowym opisów pieczęci, podpisów oraz wpisaniu słowa (brak wpisów) w przypadku pustych rubryk w dokumentach urzędowych. Dodatkowo, każdą nową stronę prosimy oznaczyć jako - "kolejna strona" - a w przypadku wpisów nieczytelnych wyraźnie oznaczyć to w tłumaczeniu. Stosowanie powyższych zasad pozwoli nam znacznie przyspieszyć proces poświadczenia tłumaczenia danego dokumentu.

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy