Procedury operacyjne EBT

 • 023 Procedura zamówienia tłumaczenia literackiego

  Numer procedury

  023

  Data wejścia w życie:

  7 czerwca 2013 roku

  Dotyczy:

  osoby prywatne oraz klienci korporacyjni

  Rodzaj usługi:

  tłumaczenia pisemne

  Wystawca:

  Dział Obsługi Klienta

  Szanowni Państwo,

  W przypadku zainteresowania tłumaczeniem literackim prosimy o postępowanie zgodnie z poniższym schematem:

  ETAP 1 - DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW

  1. Materiał w postaci plików elektronicznych przeznaczony do tłumaczenia przesyłamy drogą elektroniczną na adres info@tlumacz.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Europejskie Biuro Tłumaczeń PROXIMUSS, ul. Tamka 40, 00-355 Warszawa (kontakt telefoniczny: 693 333 333) - w przypadku wysłania pocztą tradycyjną prosimy o zaczekanie na nasz kontakt telefoniczny, który powinien nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania materiałów.

  Prosimy również o dołączenie wszelkich niezbędnych informacji o wymaganej terminologii, grupie docelowej, stylu, wszelkich dodatkowych wymganiach lub oczekiwaniach oraz, w miarę możliwości, prosimy o wszelkie inne dodatkowe materiały pomocnicze lub wskazówki, jakie mogą okazać się pomocne podczas tłumaczenia.

  ETAP 2 - WYCENA


  Po otrzymaniu plików niezwłocznie skontaktujemy się elektronicznie lub telefonicznie w celu przedstawienia najlepszej oferty i najkrótszego terminu realizacji. Kontakt z naszej strony winien nastąpić w ciągu 120 minut od momentu otrzymania materiału w dni robocze oraz w ciągu 24 godzin w dni wolne od pracy (dni świąteczne).

  ETAP 3 - AKCEPTACJA WARUNKÓW I PŁATNOŚĆ

  W razie akceptacji przedstawionej przez nas oferty:

  a) w przypadku płatności z góry - Koordynator Projektu wystawia fakturę VAT w systemie elektronicznym i przesyła ją do Klienta drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Klient dokonuje płatności i przesyła potwierdzenie wpłaty.

  b) w przypadku odroczonej płatności - Koordynator Projektu wystawia fakturę VAT w systemie elektronicznym i przesyła ją do Klienta drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. Klient dokonuje płatności w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury.

  UWAGA! Dla wszystkich firm oferujemy atrakcyjny 14 dniowy termin płatności. W przypadku osób indywidualnych prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z przesłaniem tłumaczenia pocztą poleconą, za pobraniem lub kurierem pokrywane są przez Klienta

  ETAP 4 - ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

  Po zakończonym tłumaczeniu wszystkie przesłane materiały zostają odesłane Klientowi. Nie archwizujemy zleceń i w momencie otrzymania zapłaty za tłumaczenie, w miarę możliwości, usuwamy wszelkie przesłane przez klienta materiały. W przypadku ponownego tłumaczenia takiego samego lub podobnego tekstu prosimy o załączenie również starszej lub podobnej wersji tłumaczenia.

  Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy