Elektroniczne Potwierdzenie Zamówienia Tłumaczenia (Purchase Order) - system wydawania automatycznych potwierdzeń zamówienia usługi

powrót do poprzedniego menu

Nasze biuro, na prośbę tłumacza, wystawia elektroniczne potwierdzenia zamówienia tłumaczenia, które tłumacz może ściągnąć bezpośrednio z naszej strony i które stanowi potwierdzenie zamówienia tłumaczenia. Potwierdzenie zostaje umieszczone bezpośrednio na naszym serwerze. W celu zachowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa zalecamy wykonać PRINT SCREEN umieszczonego potwierdzenia i zachowanie pliku w archiwum.

Na specjalne życzenie tłumacza, w uzasadnionych przypadkach, możemy wykonać indywidualny skan danego potwierdzenia i przesłać go na dowolny adres e-mail.

Przykładowe elektroniczne potwierdzenie zamówienia tłumaczenia znajduję się tutaj.

Sprawy Finansowe: money@tlumacz.com.pl

Szczegółowe informacje dostępne są u Każdego Koordynatora Projektu

 

 

Procedury związane ze współpracą z tłumaczami - ważne informacje

014 Procedura zachowania poufności
016 Procedura przeniesienia praw autorskich
026 Procedura współpracy i rozliczeń z podwykonawcami
027 Procedura dopisania nierzetelnego płatnika lub dłużnika na czarną listę
028 Procedura wystawienia elektronicznego potwierdzenia zamówienia tłumaczenia
029 Procedura usunięcia nierzetelnego płatnika lub dłużnika z czarnej listy