Procedury operacyjne EBT

 • 016 Procedura przeniesienia praw autorskich

  Numer procedury

  016

  Data wejścia w życie:

  7 czerwca 2013 roku

  Ostatnia aktualizacja:

  2 września 2018 roku

  Dotyczy:

  wszyscy Klienci

  Rodzaj usługi:

  tłumaczenia ustne oraz pisemne

  Wystawca:

  Dział Obsługi Klienta

 • Szanowni Państwo,

  Umowa o przeniesienie praw autorskich to umowa zawierana między naszym biurem a Klientem o przeniesienie praw autorskich. Dotyczy wyłącznie praw autorskich majątkowych co do samego dzieła (tłumaczenia) jako, że prawa autorskie osobiste są niezbywalne oraz wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. (art. 53 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

  Zakres czasowy umowy
  umowa może być podpisana na czas określony lub nieokreślony; w tym drugim przypadku będzie ważna do czasu rozwiązania lub w przypadku umowy z osobą fizyczną wygaśnie wraz z jej śmiercią jeśli wcześniej nie została rozwiązana.

  Wzór naszej umowy o przeniesienie praw autorskich znajduje się poniżej:

  PRAWA AUTORSKIE - PRZENIESIENIE: wersja DOC wersja PDF

  UWAGA! W przypadku chęci podpisania umowy o przeniesienie praw autorskich prosimy wcześniejszą informacje przed złożeniem zlecenia lub w momencie przesłania zapytania ofertowego.

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy