CENTRUM PROCEDUR OPERACYJNYCH - PROCEDURA 016

powrót do poprzedniego menu

Procedura przeniesienia praw autorskich
 
        
 
Numer procedury 016
Data wejścia w życie: 07 czerwca 2013 roku
Dotyczy: osoby indyw., firmy.
Rodzaj usługi: procedura wewnętrzna
Wystawca: Dział Obsługi Klienta
 

 

Szanowni Państwo,

Umowa o przeniesienie praw autorskich  to umowa zawierana między naszym biurem a Klientem o przeniesienie praw autorskich. Dotyczy wyłącznie praw autorskich majątkowych co do samego dzieła (tłumaczenia) jako, że prawa autorskie osobiste są niezbywalne oraz wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. (art. 53 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Zakres czasowy umowy
umowa może być podpisana na czas określony lub nieokreślony; w tym drugim przypadku będzie ważna do czasu rozwiązania lub w przypadku umowy z osobą fizyczną wygaśnie wraz z jej śmiercią jeśli wcześniej nie została rozwiązana.

Wzór naszej umowy o przeniesienie praw autorskich znajduje się poniżej:

PRAWA AUTORSKIE - PRZENIESIENIE:  wersja DOC  wersja PDF

UWAGA!

W przypadku chęci podpisania umowy o przeniesienie praw autorskich prosimy wcześniejszą informacje przed złożeniem zlecenia lub w momencie przesłania zapytania ofertowego.

 

 

Całodobowy dyżur zespołu tłumaczy przysięgłych języka angielskiego - tylko 29 zł za stronę - specjalna oferta - zapraszamy! Więcej informacji tutaj.

Atrakcyjne ceny. Krótkie terminy. Wysoka jakość.