CENTRUM PROCEDUR OPERACYJNYCH - PROCEDURA 018

powrót do poprzedniego menu

Procedura potwierdzania tłumaczeń pisemnych
 
        
 
Numer procedury 018
Data wejścia w życie: 07 czerwca 2013 roku
Dotyczy: osoby indyw., firmy.
Rodzaj usługi: procedura wewnętrzna
Wystawca: Dział Obsługi Klienta
 

 

Szanowni Państwo,

tłumaczenia potwierdzone to tłumaczenia pisemne wykonane przez nasze biuro z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z tymi samymi wytycznymi, jakie obowiązują w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych (poświadczonych) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w   Kodeksie Tłumacza Przysięgłego opracowanym i opublikowanym na stronach POLSKIEGO TOWARZYSTWO TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS.

WAŻNE!

Tłumaczenia potwierdzone nie są formalnie tłumaczeniami uwierzytelnionymi (poświadczonymi). W szczególnych przypadkach, kiedy nie ma tłumacza przysięgłego danego języka w kraju lub też nie ma możliwości wykonania takiego tłumaczenia w urzędowym terminie i tym samym nie ma możliwości przedstawienia tłumaczenia poświadczonego (uwierzytelnionego) możecie Państwo przedłożyć tłumaczenie potwierdzone, wykonane i poświadczone przez nasze biuro tłumaczeń. Przejmujemy tym samym pełną odpowiedzialność przed urzędem za wierność tłumaczenia składając pieczęć okrągłą biura oraz podpis tłumacza lub koordynatora danego projektu. Niekiedy urzędy dodatkowo mogą prosić o poświadczenie przez Notariusza podpisu tłumacza lub koordynatora projektu. Wykonujemy taką usługę w ramach usług dodatkowych Poświadczanie własnoręczności podpisu tłumacza / koordynatora projektu przez Notariusza. Poświadczenie własnoręczności podpisu podlega opłacie w wysokości 50 zł netto + VAT.

Wszystkie tłumaczenia potwierdzone opatrzone są następującymi pieczęciami.

 

Tłumaczenia potwierdzone wykonywane są zgodnie z tą samą procedurą wewnętrzną jaka stosowana jest w stosunki do tłumaczeń przysięgłych (uwierzytelnionych, poświadczonych) tj. zgodnie z Procedurą 009 - Procedura zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego pisemnego.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu elektronicznego - adres e-mail podany jest w zakładce Kontakt.

Polecamy również usługę tłumaczeń potwierdzonych wykonywanych przez nasze biuro z języka obcego na język obcy  - więcej informacji tutaj.

Tłumaczenia potwierdzone wykonujemy z wszystkich języków świata - pełna lista dostępnych języków znajduje się tutaj.

 

 

Całodobowy dyżur zespołu tłumaczy przysięgłych języka angielskiego - tylko 29 zł za stronę - specjalna oferta - zapraszamy! Więcej informacji tutaj.

Atrakcyjne ceny. Krótkie terminy. Wysoka jakość.