Procedury operacyjne EBT

 • 018 Procedura potwierdzania tłumaczeń pisemnych

  Numer procedury

  018

  Data wejścia w życie:

  7 czerwca 2013 roku

  Ostatnia aktualizacja:

  2 września 2018 roku

  Dotyczy:

  wszyscy Klienci

  Rodzaj usługi:

  tłumaczenia potwierdzone

  Wystawca:

  Dział Obsługi Klienta

 • Szanowni Państwo,

  tłumaczenia potwierdzone to tłumaczenia pisemne wykonane przez nasze biuro tłumaczeń z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z tymi samymi wytycznymi, jakie obowiązują w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych (poświadczonych, uwierzytelnionych) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w Kodeksie Tłumacza Przysięgłego opracowanym i opublikowanym na stronach POLSKIEGO TOWARZYSTWO TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS.

  WAŻNE! Tłumaczenia potwierdzone nie są formalnie tłumaczeniami uwierzytelnionymi (poświadczonymi). W szczególnych przypadkach, kiedy nie ma tłumacza przysięgłego danego języka w kraju lub też nie ma możliwości wykonania takiego tłumaczenia w urzędowym terminie i tym samym nie ma możliwości przedstawienia tłumaczenia poświadczonego (uwierzytelnionego) możecie Państwo przedłożyć tłumaczenie potwierdzone, wykonane i poświadczone przez nasze biuro tłumaczeń. Przejmujemy tym samym pełną odpowiedzialność przed urzędem za wierność tłumaczenia składając pieczęć okrągłą biura oraz podpis tłumacza lub koordynatora danego projektu.

  Wszystkie tłumaczenia potwierdzone opatrzone są następującymi pieczęciami:

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy