Legalizacja dokumentów oraz uzyskanie apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Wybierz usługę:


Polskie dokumenty urzędowe przeznaczone do obrotu prawnego za granicą poświadczane są poprzez:

1. Apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)

2. Legalizację – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r.

Jeżeli potrzebujesz dokonać legalizacji swoich dokumentów w MSZ, nie musisz jechać do Warszawy i stać w wielogodzinnych kolejkach nie mając gwarancji, ze zdążysz dokonać wszystkich czynności. Już dzisiaj możesz bez wychodzenia z domu zlecić wykonanie tej czynności nam - nasze biuro codziennie dokonuje legalizacji zawówno swoich własnych tłumaczeń jak i tłumaczeń i innych dokumentów naszych Klientów.

PAMIĘTAJ! Tłumaczenia dokumentów przeznaczonych dla urzędów za granicą, sporządzone przez tłumaczy przysięgłych w Polsce, powinny zostać poświadczone przez umieszczenie na tych tłumaczeniach APOSTILLE wydawanych w biurze legalizacji Departamentu Konsularnego i Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Dokumenty i tłumaczenia, na których zostały umieszczone APOSTILLE, nie wymagaja już żadnych innych dodatkowych poświadczeń i mogą być przedstawiane (lub składane) bezpośrednio w urzędzie dla którego są docelowo przeznaczone.


 

     

Kontakt bezpośredni: 0695 50 00 00 lub 22 244 22 05 

e-mail: msz@tlumacz.com.pl - Serdecznie zapraszamy!

 

Całodobowy dyżur zespołu tłumaczy przysięgłych języka angielskiego - tylko 29 zł za stronę - specjalna promocja - zapraszamy! Więcej informacji tutaj.