Legalizacja dokumentów / apostille

powrót do poprzedniego menu

Polskie dokumenty urzędowe przeznaczone do obrotu prawnego za granicą poświadczane są poprzez:

1. Apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)

2. Legalizację – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r. Jeżeli potrzebujesz dokonać legalizacji swoich dokumentów w MSZ, nie musisz jechać do Warszawy i stać w wielogodzinnych kolejkach nie mając gwarancji, ze zdążysz dokonać wszystkich czynności. Już dzisiaj możesz bez wychodzenia z domu zlecić wykonanie tej czynności nam - nasze biuro codziennie dokonuje legalizacji zawówno swoich własnych tłumaczeń jak i tłumaczeń i innych dokumentów naszych Klientów.

PAMIĘTAJ! Tłumaczenia dokumentów przeznaczonych dla urzędów za granicą, sporządzone przez tłumaczy przysięgłych w Polsce, powinny zostać poświadczone przez umieszczenie na tych tłumaczeniach APOSTILLE wydawanych w biurze legalizacji Departamentu Konsularnego i Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Dokumenty i tłumaczenia, na których zostały umieszczone APOSTILLE, nie wymagaja już żadnych innych dodatkowych poświadczeń i mogą być przedstawiane (lub składane) bezpośrednio w urzędzie dla którego są docelowo przeznaczone.

        

Nasze biuro wykonuje jedynie usługę zastępstwa podczas dokonywania legalizacji. Do wyżej wymienionych cen należy doliczyć opłaty urzędowe oraz wszelkie dodatkowe wymagane opłaty lub znaczki opłaty skarbowej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Koordynatorem Działu Legalizacji Dokumentów pod następującycm numerem telefonu:

+48 501 018 731

e-mail: msz@tlumacz.com.pl