Legalizacja dokumentów / apostille

 Jak uzyskać apostille na dokumentach?

Apostille jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (dokumenty sądowe, dokumenty administracyjne, dokumenty poświadczone notarialne, zaświadczenia urzędowe) wydane na terytorium danego państwa będącego stroną międzynarodowej konwencji (sporządzonej w Hadze 5 października 1961), są respektowane na terytorium innego państwa będącego stroną tejże konwencji.

Apostille może zostać wydane jedynie przez upoważnione do tego organy państwa na którego terytorium dany dokument urzędowy został wydany. Jeżeli potrzebujesz uzyskać apostille na przetłumaczonych dokumentach nie musisz jechać do Warszawy i stać w wielogodzinnych kolejkach nie mając gwarancji, ze zdążysz dokonać wszystkich czynności. Już dzisiaj możesz bez wychodzenia z domu zlecić wykonanie tej czynności nam - nasze biuro codziennie dokonuje legalizacji zawówno swoich własnych tłumaczeń jak i tłumaczeń i innych dokumentów naszych Klientów.

 APOSTILLE

Uzyskanie pieczęci (inaczej klauzuli) apostille na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej z 1961 r. jest dostępny na stronie internetowej lub w Dziale Legalizacji MSZ. Dokument poświadczony apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji.

Apostille wydawana jest na wniosek posiadacza dokumentu. Które dokumenty poddaje się legalizacji lub apostille? Polskie dokumenty urzędowe, np. akty stanu cywilnego (akty urodzenia, akty zawarcia małżeństwa, akty zgonu), dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, dyplomy, wypisy z rejestrów, wyroki sądowe, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych, oraz dokumenty administracyjne dotyczące bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych. Legalizacja dokumentów oraz wydawanie apostille w MSZ odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00

Koszt legalizacji – 26 zł.

Apostille – 60 zł.

Opłata dodatkowa – 100 zł.

        

Nasze biuro wykonuje jedynie usługę zastępstwa podczas dokonywania legalizacji. Do wyżej wymienionych cen należy doliczyć opłaty urzędowe oraz wszelkie dodatkowe wymagane opłaty lub znaczki opłaty skarbowej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Koordynatorem Działu Legalizacji Dokumentów pod następującycm numerem telefonu:

+48 501 018 731

e-mail: msz@tlumacz.com.pl