angielski, przysięgły angielski, tłumaczenia"> Stawki urzędowe oraz Rozporządzenie dotyczące wynagrodzenia tłumacza przysięgłego

Stawki urzędowe oraz Rozporządzenie dot. wynagrodzenia tłumacza przysięgłego - dotyczy tylko organów administracji publicznej

- powrót to poprzedniego menu

Wszystkie wykonywane tłumaczenia pisemne dla organów administracji publicznej z oraz na język angielski rozliczane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Nasza oferta nie obejmuje tłumaczeń ustnych. Po wykonaniu tłumaczenia wystawiona zostaje faktura VAT i dołączona do tłumaczenia a następnie odesłana do podmiotu zamawiającego.

 
Stawki urzędowe za tłumaczenia przysięgłe (poświadczone, uwierzytelnione):
 

 JĘZYK

TRYB ZWYKŁY

TRYB PILNY

+100%

TRYB SPECJALISTYCZNY / PISMO RĘCZNE

+25%

TRYB SPECJALISTYCZNY / PISMO RĘCZNE, PILNY

+125%

TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI

angielski, niemiecki, francuski, ROSYJSKI

23 zł netto

46 zł netto

28.75 zł netto

57,50 zł netto

ŁACIŃSKI I INNY EUROPEJSKI

24,77 zł netto

49,54 zł netto

30,96 zł netto

61,92 zł netto

POZAEUROPEJSKI – ALFABET ŁACIŃSKI

30,07 zł netto

60,14 zł netto

37,58 zł netto

75,17 zł netto

POZAEUROPEJSKI NIEŁACIŃSKI LUB IDEOGRAMY

33,61 zł netto

67,22 zł netto

42,01 zł netto

84,02 zł netto

TŁUMACZENIE NA JĘZYK OBCY

angielski, niemiecki, francuski, ROSYJSKI

30,07 zł netto

60,14 zł netto

37,58 zł netto

75,17 zł netto

ŁACIŃSKI I INNY EUROPEJSKI

35,38 zł netto

70,76 zł netto

44,22 zł netto

88,45 zł netto

POZAEUROPEJSKI – ALFABET ŁACIŃSKI

40,69 zł netto

81,38 zł netto

50,86 zł netto

101,72 zł netto

POZAEUROPEJSKI NIEŁACIŃSKI LUB IDEOGRAMY

49,54 zł netto

99.08

61,92 zł netto

123.85 zł netto

 

Procedury związane z zamówieniem tłumaczenia uwierzytelnionego lub potwierdzonego

005 Procedura zamówienia tłumaczenia przez organy administracji publicznej
009 Procedura zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego pisemnego
010 Procedura zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego ustnego
011 Procedura zamówienia niezależnej opinii językowej wydanej przez biegłego
014 Procedura zachowania poufności
017 Procedura poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język obcy
018 Procedura potwierdzania tłumaczeń pisemnych
019 Procedura uwierzytelnienia tłumaczenia zwykłego
020 Procedura legalizacji dokumentów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
021 Procedura legalizacji dokumentów w Ambasadzie
022 Procedura uzyskania apostille na dokumentach
 

Serdecznie zapraszamy do współpracy