ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Potrzebujesz tłumaczenia i reprezentujesz dowolny organ administracji publicznej w Polsce? Prześlij pliki lub / i opis zamówienia na adres e-mail: info@tlumacz.com.pl - skontaktujemy się w ciągu 60 minut w dni robocze lub zadzwoń +48 693 333 333 - (ogólnopolska infolinia).

 

- powrót to poprzedniego menu

Dz.U.05.15.131

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 stycznia 2005 r.

w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

(Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.)

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.

§ 2. 1. Stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:

  1)  za stronę tłumaczenia na język polski:

a)  z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego - 23 zł,

b)  z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego - 24,77 zł,

c)  z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim - 30,07 zł.

d)  z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 33,61 zł;

  2)  za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

a)  na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski - 30,07 zł,

b)  na inny język europejski i na język łaciński - 35,38 zł,

c)  na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim - 40,69 zł,

d)  na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - 49,54 zł.

2. (1) Za sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego - w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym stawki określone w ust. 1 podwyższa się o 100 %.

§ 3. Za tłumaczenia tekstów:

  1)  zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną,

  2)  sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym,

  3)  trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym

- stawki przewidziane w § 2 ust. 1 podwyższa się o 25 %.

§ 4. Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi 50 % stawki przewidzianej za tłumaczenie, określonej w § 2 ust. 1.

§ 5. Za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę wynagrodzenie wynosi 30 % stawki przewidzianej za tłumaczenie określonej w § 2 ust. 1.

§ 6. 1. (2) Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 i powiększoną o 30 %, a w postępowaniu przyspieszonym o 100 %.

2. Godziny obecności oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności.

§ 7. Należne kwoty wynagrodzenia, o których mowa w § 2 ust. 2, § 3-5 oraz § 6 ust. 1, podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest wyższa od 0,50 grosza, lub w dół, jeżeli jest równa lub niższa od 0,50 grosza.

§ 8. 1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.

2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1.125 znaków.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2005 r.1)

________

1)     Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 oraz z 2000 r. Nr 65, poz. 772) zachowanym w mocy na podstawie art. 211 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98), które traci moc z dniem 27 stycznia 2005 r. na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702).

Skracamy terminy wykonania tłumaczeń przysięgłych z lub na angielski dla wszystkich organów do 7 dni!

Całodobowy Dyżur Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego - stawki urzędowe dla organów administracji publicznej

Nasze biuro tłumaczeń prowadzi całodobowy dyżur tłumacza przysięgłego języka angielskiego, którzy przez całą dobę pozostają do Państwa dyspozycji. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego (uwierzytelnionego) z lub na język angielski prześlij niezwłocznie pliki bezpośrednio do tłumacza na adres: angielski@tlumacz.com.pl - ofertę wraz z potwierdzeniem gotowości prześlemy niezwłocznie. Nasz zespół tłumaczy przysięgłych stanowią doświadczeni tłumacze sądowi. Korzystamy z najnowocześniejszych technologii wspierających pracę tłumacza takich jak SDL Trados Studio 2019 - nasza baza zawiera ponad 19 milionów przetłumaczonych stron, oficjalnych dokumentów UE, aktów prawnych, ustaw, norm, rozporządzeń oraz tekstów technicznych i specjalistycznych. To wszystko zapewnia spójność słownictwa i wysoką jakość przekładu. Więcej informacji tutaj. Rozliczenie za tłumaczenie odbywa się na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 stycznia 2005 r. Procedura zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego z lub na język angielski przez organy administracji publicznej została opisana tutaj.

Tłumaczenia z języków rzadkich - 20% bonifikata dla wszystkich organów administracji publicznej

 Oferujemy 48 godzinny serwis dla następujących miast Polski:

Białystok | Bielsko Biała | Bydgoszcz | Chełm | Częstochowa | Elbląg | Gdańsk | Gdynia | Gliwice | Gorlice | Gorzów Wlkp. | Jasło | Kalisz | Katowice | Kielce | Konin | Koszalin | Kraków | Kołobrzeg | Krosno | Krynica | Legnica | Leszno | Lublin | Łomża | Łódź | Mikołajki | Międzyzdroje | Nowy Sącz | Olsztyn | Opole | Ostrołęka | Piła | Poznań | Przemyśl | Radom | Rzeszów | Siedlce | Sieradz | Skierniewice | Sopot | Suwałki | Szczecin | Szczyrk | Świnoujście | Tarnów | Tarnobrzeg | Tychy | Toruń | Warszawa | Wisła | Włocławek | Wrocław | Zabrze | Zakopane | Zamość | Zielona Góra | Żyrardów

 

5 powodów dla których warto przesłać tłumaczenie właśnie nam:

  1. Szybkość. Wszystkie tłumaczenia realizujemy na bieżąco bez zbędnej zwłoki. 30 dniowe terminy zostały skrócone nawet 10-krotnie - do 3 dni. Tłumaczenie każdego zlecenia rozpoczyna się jeszcze tego samego dnia i zostaje niezwłocznie odesłane w formie pisemnej tradycyjną pocztą.

  2. Technologie i spójność. Tłumaczenia pisemne wykonujemy przy wykorzystaniu najnowszych technologii komputerowych wspierających pracę tłumacza. W jednym środowisku komputerowym tłumacz ma bezpośredni dostęp do wszystkich dotychczas przetłumaczonych tekstów, specjalistycznych słowników, własnych baz terminologicznych oraz bazy oficjalnie przetłumaczonych nazw własnych.

  3. Całodobowa dyspozycyjność. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu. Uruchomiliśmy całodobowy dyżur tłumacza przysięgłego języka angielskiego (tłumaczenia pisemne) oraz całodobowy ogólnopolski czerwony telefon dla organów administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb organów wymiaru sprawiedliwości).

  4. Innowacja. W przypadku języków spoza listy tłumaczy przysięgłych wykonujemy tłumaczenia pisemne potwierdzone zgodnie z tymi samymi wskazówkami, wytycznymi oraz wymaganiami jak w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych, jednak potwierdzenie wierności przekładu dokonywane jest pieczęcią okragłą naszego biura wraz z wpisem do rejestru tłumaczeń potwierdzonych.

  5. Stawki urzędowe. Dla wszystkich tłumaczeń przysięgłych (poświadczonych, uwierzytelnionych) z lub na język angielski (TYLKO) stosujemy stawki urzędowe zgodnie z rozporządzeniem.

  6. Niższa cena. Stawki za wszystkie tłumaczenia pisemne dla organów administracji publicznej obniżone są o 20% w stosunku do standardowych stawek cennikowych dla naszych Klientów..

Nasi Klienci - ponad 10 letnie doświadczenie

Od ponad 10 lat regularnie współpracujemy z wieloma kancelariami adwokackimi na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w tłumaczeniach prawniczych oraz ekonomicznych. Kliknij tutaj, aby zobaczyć prezentację wideo. Poniżej wybrani Klienci z sektora usług prawniczych:

BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
IZBA CELNA W WARSZAWIE
KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
KOMORNICY SĄDOWI
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
PROKURATURA APELACYJNA W LUBLINIE
PROKURATURA KRAJOWA
PROKURATURA OKRĘGOWA W BIAŁYMSTOKU
PROKURATURA OKRĘGOWA W BYDGOSZCZY
PROKURATURA OKRĘGOWA W ELBLĄGU
PROKURATURA OKRĘGOWA W GDAŃSKU
PROKURATURA OKRĘGOWA W GLIWICACH
PROKURATURA OKRĘGOWA W KATOWICACH
PROKURATURA OKRĘGOWA W KIELCACH
PROKURATURA OKRĘGOWA W KRAKOWIE
PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI
PROKURATURA OKRĘGOWA W NOWYM SĄCZU
PROKURATURA OKRĘGOWA W OPOLU
PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE
PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
PROKURATURA OKRĘGOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
PROKURATURA OKRĘGOWA W POZNANIU
PROKURATURA OKRĘGOWA W SIEDLCACH
PROKURATURA OKRĘGOWA W SUWAŁKACH
PROKURATURA OKRĘGOWA W SUWAŁKACH
PROKURATURA OKRĘGOWA W SZCZECINIE
PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE
PROKURATURA OKRĘGOWA WARSZAWA - PRAGA
PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU
PROKURATURA OKRĘGOWA WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
PROKURATURA REGIONALNA W KATOWICACH
PROKURATURA REGIONALNA W KRAKOWIE
PROKURATURA REGIONALNA W RZESZOWIE
PROKURATURA REGIONALNA WE WROCŁAWIU
PROKURATURA REJONOWA W BEŁCHATOWIE
PROKURATURA REJONOWA W BIAŁYMSTOKU
PROKURATURA REJONOWA W PRUSZKOWIE
PROKURATURA REJONOWA W ŚWIDNICY
PROKURATURA REJONOWA WARSZAWA - MOKOTÓW
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE
SĄD OKRĘGOWY KATOWICE
SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU
SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY
SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU
SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH
SĄD OKRĘGOWY W KALISZU
SĄD OKRĘGOWY W LEGNICY
SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE
SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE
SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU
SĄD OKRĘGOWY W SUWAŁKACH
SĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
SĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY W KRAKOWIE
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD REJONOWY DLA M.S.WARSZAWY,
SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W WARSZAWIE
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI-PÓŁNOC W WARSZAWIE
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY WOLI
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W WARSZAWIE
SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU
SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU
SĄD REJONOWY W BEŁCHATOWIE
SĄD REJONOWY W tlumaczenia_przysiegle_potwierdzone SĄD REJONOWY W BRANIEWIE
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY
SĄD REJONOWY W CHEŁMIE 
SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE
SĄD REJONOWY W GDYNI
SĄD REJONOWY W GIŻYCKU
SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP.
SĄD REJONOWY W GRÓJCU
SĄD REJONOWY W KOŁOBRZEGU
SĄD REJONOWY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE
SĄD REJONOWY W OPOLU
SĄD REJONOWY W OTWOCKU
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE
SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE
SĄD REJONOWY W PRZEMYŚLU
SĄD REJONOWY W RADOMIU
SĄD REJONOWY W SOKÓŁCE
SĄD REJONOWY W STALOWEJ WOLI
SĄD REJONOWY W STARACHOWICACH
SĄD REJONOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
SĄD REJONOWY W ŚWINOUJŚCIU
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
URZĄD GMINY BESKO
URZĄD GMINY SĘKOWA
URZĄD GMINY W FREDROPOLU
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
URZĄD MIASTA EŁK
URZĄD MIASTA I GMINY ŁOSICE
URZĄD MIASTA KĘTRZYN
URZĄD MIASTA LEGIONOWO
URZĄD MIASTA OLSZTYN
URZĄD MIEJSKI
URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH
URZĄD MIEJSKI W SUPRAŚLU
WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
WYŻSZA SZKOŁA POLICJI
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Procedury związane z zamówieniem usług językowych przez organy administracji publicznej

Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy